Ga naar de inhoud

Het West-Vlaamse regenbooghuis Rebus is er als aanspreek- en informatiepunt voor alles wat te maken heeft met seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie. Naast een ontmoetingsplaats in Oostende zorgen we voor en ondersteunen we heel wat andere activiteiten en initiatieven binnen de provincie. Zo hebben we verschillende contactpunten waar informatie beschikbaar is en waar onthaalgesprekken kunnen worden aangevraagd.

Door het verspreiden van informatie en het voeren van sensibiliseringscampagnes willen we de zichtbaarheid van LGBT+ personen verhogen en komen tot een positieve beeldvorming over seksuele oriëntatie en genderdiversiteit. Naast onze eigen acties en activiteiten bieden wij als regionale koepel ook ondersteuning aan LGBT+ verenigingen binnen de provincie.

Door bruggen te bouwen met diverse lokale partners wensen we een stevig netwerk uit te bouwen. Zo organiseert Rebus ook een regenboognetwerk voor West-Vlaamse steden en gemeenten die samen (met ons) willen werken aan hun lokaal regenboogbeleid.

Rebus kiest ervoor om te werken in een open sfeer. Daarbij is iedereen even belangrijk, ook onze vrijwilligers! Elke vrijwilliger brengt eigen talenten mee, wat zorgt voor een grote verscheidenheid. Rebus dat is een open groep mensen met drive en een wakkere blik. Een groep waar jij welkom bent!

 

Wie is wie?

 

Marian


Medewerker
Gelijke Kansen

Stuur een e-mail

Hanne

Foto van Hanne
Voorzitter Rebus
Coördinator Onthaal
0499 63 36 47

Stuur een e-mail

Andries

Foto van Andries
Penningmeester
Stuur een e-mail

Elien

Foto van Elien
Secretaris
Stuur een e-mail

Lieven

Foto van Lieven
Vrijwilligerscoördinator
Coördinator Acties &
activiteiten

Stuur een e-mail

Vanessa

Foto van Vanessa
Coördinator Interne Communicatie
Stuur een e-mail

Marc

Foto Marc
Coördinator IT
Stuur een e-mail

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!