Ga naar de inhoud

Het West-Vlaamse regenbooghuis Rebus is er als aanspreek- en informatiepunt voor alles wat te maken heeft met seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie. Naast een ontmoetingsplaats in Oostende zorgen we voor en ondersteunen we heel wat andere activiteiten en initiatieven binnen de provincie. Zo hebben we verschillende contactpunten waar informatie beschikbaar is en waar onthaalgesprekken kunnen worden aangevraagd.

Door het verspreiden van informatie en het voeren van sensibiliseringscampagnes willen we de zichtbaarheid van LGBT+ personen verhogen en komen tot een positieve beeldvorming over seksuele oriëntatie en genderdiversiteit. Naast onze eigen acties en activiteiten bieden wij als regionale koepel ook ondersteuning aan LGBT+ verenigingen binnen de provincie.

Door bruggen te bouwen met diverse lokale partners wensen we een stevig netwerk uit te bouwen. Zo organiseert Rebus ook een regenboognetwerk voor West-Vlaamse steden en gemeenten die samen (met ons) willen werken aan hun lokaal regenboogbeleid.

Rebus kiest ervoor om te werken in een open sfeer. Daarbij is iedereen even belangrijk, ook onze vrijwilligers! Elke vrijwilliger brengt eigen talenten mee, wat zorgt voor een grote verscheidenheid. Rebus dat is een open groep mensen met drive en een wakkere blik. Een groep waar jij welkom bent!

 

Wie is wie?

 

Ellis


Medewerker Gelijke Kansen
ellis@rebuswvl.be

Hanne


Coördinator Rebus
Coördinator Onthaal & Activiteiten
0499 63 36 47

hanne@rebuswvl.be

Andries


Penningmeester
andries@rebuswvl.be

Elien


Secretaris
elien@rebuswvl.be

Lieven T


Vrijwilligerscoördinator
lieven.travers@rebuswvl.be

Vanessa


Coördinator Interne Communicatie
vanessa@rebuswvl.be

Marc


Coördinator IT
marc@rebuswvl.be

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!